گذرگاه رویدادهای فرهنگی آموزشی ایران

ایران فا یک وب دایرکتوری رویدادهای فرهنگی آموزشی است؟
به سایت های مرجعی که یک موضوع خاص را از اینترنت، شبکه های اجتماعی یا به صورت دستی از طریق کاربران، براساس زمینه فعالیت دسته بندی می کنند وب دایرکتوری می گویند. ما نیز تلاش کرده ایم ایران فا را به یک دایرکتوری رویدادهای فرهنگی آموزشی ایران تبدیل کنیم. جایی که افراد می توانند به راحتی سایر رویدادها را مشاهده کرده و بر اساس علاقه مندیشان از آن ها استفاده نمایند.